Przetargi - archiwum

ZAWIADOMIENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -Modernizacja dróg gminnych: nr 106074L w Bystrzycy odcinek 625m i nr 105198L w Łuszczowie Drugim odcinek 730m

 Wólka, 11 kwietnia 2008

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/04/2008.

Nazwa zadania:  Modernizacja dróg gminnych: nr 106074L w Bystrzycy odcinek 625m i nr 105198L w Łuszczowie Drugim odcinek 730m

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Modernizacja dróg gminnych: nr 106074L w Bystrzycy odcinek 625m i nr 105198L w Łuszczowie Drugim odcinek 730m

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-305 Lublin ul. Składowa 24

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 7.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

Oferta najtańsza/

Oferta badana x100

1

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-305 Lublin ul. Składowa 24

100

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku

ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik

90,53

3

Przediębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Lublinie S.A.

ul. Głuska 6, 20-439 Lublin

99,03

4

KOM-EKO Sp. z o.o.

20-424 Lublin ul. Wojenna 1

99,14

5

STRABAG Sp. z o.o.

ul. B.Brechta 7, 03-472 Warszawa

80,83

6

Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

92,76

7

Przedsiębiorstwo "IGORD" Jerzy Podgórski

20-711 Lublin, ul. Tatiany 4

94,89

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2568
11 kwietnia 2008 11:38 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
11 kwietnia 2008 11:13 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.