Przetargi - archiwum

ZAWIADOMIENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa materiałów do budowy ulicy Klonowej w osiedlu Borek – beton towarowy i podsypka

 Wólka, 20 marca 2008

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/03/2008.

Nazwa zadania:  Dostawa materiałów do budowy ulicy Klonowej w osiedlu Borek – beton towarowy i podsypka

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3   Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania o cenę dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Dostawa materiałów do budowy ulicy Klonowej w osiedlu Borek – beton towarowy i podsypka

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Atr-Bet Wytwórnia Betonu Spółka Jawna Artur Plesiński, Józef Plesiński

ul. Tymiankowa 3/10, 20-542 Lublin

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

Oferta najtańsza x 100

Oferta badana       

1

Lafarage Kruszywa i Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iłżecka 24F, 02-135 Warszawa

68,24

2

Atr-Bet Wytwórnia Betonu Spółka Jawna Artur Plesiński, Józef Plesiński

ul. Tymiankowa 3/10, 20-542 Lublin

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2008 17:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2546
20 marca 2008 17:27 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
20 marca 2008 17:22 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.