Przetargi - archiwum

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY -Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część pierwsza, gruz betonowy kruszony frakcji 0-63mm, w ilości 500 ton

 

ZP. 341/01/2008
Wólka, 13 marca 2008
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pod nazwą:
"Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku
- część pierwsza, gruz betonowy kruszony frakcji 0-63mm, w ilości 500 ton"


wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

"TOMTECH" Tomasz Stachyra
Kozubszczyzna 188A, 21-030 Motycz


Uzasadnienie wyboru: Oferta jedyna, nie podlegająca odrzuceniu

Liczba ofert złożonych w przetargu: 1.
Liczba ofert odrzuconych: 0.
Liczba wykonawców wykluczonych: 0.
Kryteria oceny: cena - 100%

 


Nr ofert Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  Liczba pkt w kryterium ceny
(Oferta najtańsza/Oferta badana)x100
1 "TOMTECH" Tomasz Stachyra
Kozubszczyzna 188A, 21-030 Motycz
100%

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2008 15:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 3692
13 marca 2008 15:31 (Ewa Mazurek) - Zmiana treści dokumnetu.
13 marca 2008 15:31 (Ewa Mazurek) - Zmiana treści dokumnetu.
13 marca 2008 15:30 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumnetu.