Przetargi - archiwum

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część druga, kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 1500 ton

 

ZP. 341/02/2008
Wólka, 13 marca 2008
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pod nazwą:
"Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku
- część druga, kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 1500 ton"


wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Kruszywosort PHU
ul. Marglowa 83, 26-600 Radom
 

Uzasadnienie wyboru: Oferta jedyna, nie podlegająca odrzuceniu

Liczba ofert złożonych w przetargu: 1.
Liczba ofert odrzuconych: 0.
Liczba wykonawców wykluczonych: 0.
Kryteria oceny: cena - 100%

 


Nr ofert Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  Liczba pkt w kryterium ceny
(Oferta najtańsza/Oferta badana)x100
1 Kruszywosort PHU
ul. Marglowa 83, 26-600 Radom
100%

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2008 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2648
13 marca 2008 10:37 (Ewa Mazurek) - Zmiana treści dokumnetu.
13 marca 2008 10:20 (Ewa Mazurek) - Zmiana treści dokumnetu.
13 marca 2008 10:19 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumnetu.