Przetargi - archiwum

termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łuszczowie

Wólka, 2006-07-04


ZP.341/14/2006
INFORMACJA ZGODNIE Z ART. 92 USTAWY PZPDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1,2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych GMINA WÓLKA zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiot zamówienia termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łuszczowie :
1) wybrano ofertę nr 3 Zakład Remontowo Budowlany „HEN – BUB”
20-258 Wólka Lubelska 32c z ceną ofertową 178763,44 zł, ponieważ
oferta nie podlega odrzuceniu i jest zgodnie z jedynym kryterium
cena – 100% ofertą najtańszą
2) odrzucono ofertę nr 2 „TOKbud” Tomasz Karaś ul. Kruczkowskiego 42
21-040 Świdnik, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2, ponieważ oferta
nie zawiera aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wycenionego przedmiaru robót oraz wzoru umowy,
co było wymogiem w SIWZ (pkt 10).
Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarte w dziale
VI środki ochrony prawnej art. 179 do 183.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1265
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu