Przetargi - archiwum

Informacja o wyborze oferty - Dostawa materiałów do budowy ulicy Klonowej w osiedlu Borek

ZP. 341/11/2007
Wólka, 19 grudnia 2007
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dotyczącego zamówienia publicznego pod nazwą:

„Dostawa materiałów do budowy ulicy Klonowej w osiedlu Borek”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

EL-SAN
ul. Mełgiewska 11A, 20-216 Lublin
Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu.

Liczba ofert złożonych w przetargu: 3.
Liczba ofert odrzuconych: 0.
Liczba wykonawców wykluczonych: 0.
Jedynym kryterium oceny była cena.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)/(Oferta badana) x 100
1 Z.P.M.B Betax
ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
93,45
2 WIG Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 13a, 20-329 Lublin
88,89
3 EL-SAN
ul. Mełgiewska 11A, 20-216 Lublin
100

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2113
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu