Przetargi - archiwum

Stawka podatku VAT przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały.

07-12-2007

Dotyczy: Stawka podatku VAT przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały.


Zgodnie z art. 38 Prawa Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania, zadane przez Wykonawcę dnia 7 grudnia 2007 zamieszczamy stosowne odpowiedzi:

Pytanie:
Prosimy o skorygowanie Państwa odpowiedzi w sprawie zastosowanej stawki podatku VAT, z dnia 05.12.2007 r. oraz przyjęcie jako właściwej stawki 22% wg odpowiedzi Państwa z dnia 30.11.2007r.
Załączamy wyciąg artykułu zamieszczonego w Rzeczpospolitej informujący, że prace powyższe objęte zostaną niestety stawką 22% VAT.
Odpowiedź:
Podtrzymujemy stanowisko, że w związku ze zgodą Unii Europejskiej z dnia 4 grudnia 2007r. na zachowanie obniżonej stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym oraz wynikającymi z tego przyszłymi zmianami w prawie podatkowym, do przygotowania kosztorysu ofertowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały należy zastosować 7% stawkę VAT.

Zgodnie z cytowanym poniżej komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 2007.12.05 ”....Ponieważ preferencyjne stawki na niektóre towary i usługi wygasają 31.12.2007 r. możliwość dalszego stosowania tych stawek zostanie wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów na podstawie obowiązujących delegacji ustawowych. Pozwoli to na stosowanie tych rozwiązań również po 31.12.2007 r.” zamieszczonym na stronie internetowej www.mf.gov.pl można się spodziewać że roboty będące przedmiotem przetargu będą opodatkowane na dotychczasowych zasadach.


Prosimy o zastosowanie 7% stawki VAT przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego, dzięki czemu będziemy mogli uzyskać porównywalność ofert.
W przypadku gdy będzie już pewność co do stawek VAT zostanie to ujęte w umowie lub w razie zmiany VAT po podpisaniu umowy, w aneksie do umowy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2264
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu