Przetargi - archiwum

ZAWIADOMIENIE o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na przebudowę dogi gminnej nr 106074L w Bystrzycy

Wólka, 1 października 2007ZAWIADOMIENIE


Gmina Wólka informuje, że nastąpiła modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na przebudowę dogi gminnej nr 106074L w Bystrzycy (zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Modyfikacja polega na zastąpieniu podwójnego utrwalenia powierzchniowego nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm.


Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się ze zmodyfikowaną specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamieszczoną na stronie internetowej www.bip.bazagmin.pl/wolka-lubelska/ lub do pobrania w Urzędzie Gminy Wólka pok. nr 6.


W związku z powyższym przedłużony zostaje termin składania ofert do dnia
08-10-2007 do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy(zgodnie z art. 38 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1015 w pokoju nr 22.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2049
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu