Przetargi - archiwum

Informacja o wyborze oferty: Przebudowa drogi gminnej nr 106074L w Bystrzycy. Długość odcinka drogi 375 m.

ZP. 341/07/2007 Wólka,
17 sierpnia 2007
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 106074L w Bystrzycy. Długość odcinka drogi 375 m."

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

KOM-EKO Sp. z o.o. w Lublinie
20-424 Lublin, ul. Wojenna 1


Uzasadnienie wyboru: Oferta jedyna, nie podlegająca odrzuceniu
Liczba ofert złożonych w przetargu: 1.
Liczba ofert odrzuconych: 0.
Liczba wykonawców wykluczonych: 0.
Kryteria oceny: cena - waga 80%
        gwarancja - waga 20%
Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium ceny
(Oferta najtańsza/Oferta badana)x100
Liczba pkt w kryterium gwarancji
(gwarancja badana /najdłuższa)x100
Łączna liczba punktów
(cena x 80% +gwarancja x 20%)
1KOM-EKO Sp. z o.o. w Lublinie
20-424 Lublin, ul. Wojenna 1
100100100

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1957
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu