Przetargi - archiwum

Informacja o ponownym wyborze oferty -Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Turce

ZP. 341/08/2007
Wólka, 21 listopada 2007

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY

GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pod nazwą
"Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Turce"
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy i wycofał ofertę.

W związku z powyższym informujemy, że Urząd Gminy Wólka wybiera ofertę Wykonawcy drugiego w kolejności uzyskanej punktacji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, firmę:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane "INŻ.-WOD-BUD" M Szopa
20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 31


Jedynym kryterium oceny była cena.Nr ofertFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium ceny
(Oferta najtańsza/Oferta badana)x100
Łączna liczba punktów
1Petrobud Sp. z o.o.
21-050 Piaski, Wierzchowiska Drugie 101A
45,7545,75
2Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie
20-260 Lublin, ul. Grygowej 23
77,0877,08
3PERFEKT BAU LUBLIN Sp. z o.o.
20-858 Lublin, ul. Zakopiańska 5/56
33,7833,78
4Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.
ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin
63,1663,16
5Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE S.Kamiński & S.Szulawa
20-134 Lublin, ul. Wiejska 46
100100
6Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane "INŻ.-WOD-BUD" M Szopa
20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 31
87,2287,22

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1997
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu