Przetargi - archiwum

Informacja o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

Wólka, 21 grudnia 2007


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZP.341/09/2007.
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Robót Budowlano-Instalacyjnych Henryk Żuber
ul. H.K. Dulębów 36, 24-150 Nałęczów

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza nie podlegająca odrzuceniu.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Jedynym kryterium oceny była cena.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium ceny
(Oferta najtańsza) /(Oferta badana) x100
Łączna
punktacja
1 Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska Euro-Ekolas Sp. z o.o. w Chorzowie
ul. Stefana Batorego 48, 41-506 Chorzów
58,85 pkt 58,85 pkt
2 Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.
ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin
55,17 pkt 55,17 pkt
3 Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE S.Kamiński & S.Szulawa
ul. Wiejska 46, 20-134 Lublin
75,02 pkt 75,02 pkt
4 Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe EKOMEL Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 21, 23-300 Janów Lubelski
64,40 pkt 64,40 pkt
5 AMAR Sp. z o.o.
ul. Energetyków 1, 20-447 Lublin
48,25 pkt 48,25 pkt
6 Konsorcjum firm: (lider)Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych INTERBUD Sp. z.o.o.ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin,
(partner)Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Energopol-Lublin S.A.
, ul. Zawieprzycka 8H, 20-228 Lublin
60,87 pkt 60,87 pkt
7 TUREK JUNIOR Bartosz Turek
ul. Zbożowa 89, 20-827 Lublin
wyklucznony
47,09 pkt
wyklucznony
47,09 pkt
8 Parster Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 32, 21-200 Parczew
54,04 pkt 54,04 pkt
9 Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych WOD-BUD Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik
53,42 pkt 53,42 pkt
10 Zakład Robót Budowlano-Instalacyjnych Henryk Żuber
ul. H.K. Dulębów 36, 24-150 Nałęczów
100,00 pkt 100,00 pkt
11 Przedsiebiorstwo Inżyfnieryjno Budowlane INŻ.-WOD-BUD M Szopa
ul. Mełgiewska 31, 20-234 Lublin
63,75 pkt 63,75 pkt
12 P.H.U. INWOD Roman Pacek
ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów
83,42 pkt 83,42 pkt

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2429
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu