Przetargi - archiwum

Sprzedaż nieruchomości w Turce.

WÓJT GMINY WÓLKA
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy

dz. nr 2070 Turka os. Borek Kw LU1I/00103450/9 – 871 m2
–nieruchomość niezabudowana, położona w osiedlu mieszkaniowym przy nieutwardzonej drodze gminnej, blisko drogi krajowej Lublin –Łęczna, w ulicy sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna, wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich,
przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod mieszkalnictwo niskie
cena wywoławcza – 72.500,00 zł.
wadium w wys. – 7.250,00zł.

Do ceny wynegocjowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

Przetarg odbędzie się dn. 12 września 2007r. o godz. 9.00 w siedzibie UG Wólka .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w podanej wysokości z określeniem nieruchomości ,której dotyczy na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 06 września 2007r.

Nabywca nieruchomości wyłoniony w przetargu pokrywa koszty jej wyznaczenia w terenie oraz koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i opłat wieczystoksięgowych. Nabywcy przysługuje prawo wyboru kancelarii notarialnej w obrębie miasta Lublina. W innym przypadku kancelaria zostanie wskazana przez organizatora przetargu. Skutkiem uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez nabywcę wyłonionego w wyniku przetargu jest przepadek wadium.

Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 24 tel.746-48-44 w.36 w godz.8.00 – 15.00


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1931
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu