Przetargi - archiwum

Informacja o wyborze oferty: Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2007/2008

ZP.341/06/2007

Wólka, 2007-08-17


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne pod nazwą: "Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2007/2008".

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lublinie

ul. Hutnicza 1, 20-213 Lublin

Uzasadnienie wyboru: Oferta jedyna, nie podlegająca odrzuceniu.

Liczba ofert złożonych w przetargu: 1.

Liczba ofert odrzuconych: 0.

Liczba wykonawców wykluczonych: 0.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium ceny
(oferta najtańsza/badana)x100
1 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lublinie

ul. Hutnicza 1, 20-213 Lublin
100

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1788
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu