Przetargi - archiwum

Odpowiedź na pytania do SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania zadane przez jednego z Wykonawców dnia 27-11-2007 zamieszczamy stosowne odpowiedzi:

Pytanie:
Prosimy o podanie procentowego udziału infrastruktury towarzyszącej związanej z budownictwem mieszkaniowym oraz przemysłowym na inwestycji będącej przedmiotem przetargu? Jest to niezbędne do prawidłowego określenia stawki VAT.

Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie zacytowane powyżej informujemy, że inwestycja będąca przedmiotem przetargu jest zaklasyfikowana do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w 100%.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1838
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu