Przetargi - archiwum

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz działek.

WÓJT GMINY WÓLKA
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy

dz. nr 2070 Turka os. Borek Kw LU1I/00103450/9 – 871 m2
– nieruchomość niezabudowana, położona w osiedlu mieszkaniowym
przy nieutwardzonej drodze gminnej, blisko drogi krajowej Lublin –Łęczna, w ulicy
sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna, wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich,
przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod mieszkalnictwo niskie
cena wywoławcza – 85.000,00 zł.
wadium w wys. – 8.500,00zł.

Do ceny wynegocjowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

Przetarg odbędzie się dn. 16 maja 2007r. o godz. 10.00 w siedzibie UG Wólka .

- dz. nr 99 położona w Sobianowicach Kw LU1I/00006164 –19100m2
zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi o łącznej pow. 406,80 m2 oraz budynkiem magazynowo- warsztatowo-administracyjnym o pow. 537,9 m2, częściowo ogrodzona, położona przy utwardzonej drodze gminnej, w centrum miejscowości , wyposażona w media: woda. energia elektryczna, telefon. Na działce znajduje się zbiornik na paliwo oraz szambo ,pozostała część nie jest użytkowana, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny obsługi urządzeń rolnych i usług rzemiosła, wolna od obciążeń.

cena wywoławcza – 348.000,00 zł.
wysokość wadium –35.000,00 zł.
Sprzedaż działki zwolniona jest z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się dn. 16 maja 2007r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadiów gotówką w podanej wysokości z określeniem nieruchomości ,której dotyczy na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2007r.

W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku w sprawie pierwszeństwa
w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nabywcy nieruchomości wyłonieni w przetargach pokrywają koszty ich wyznaczenia w terenie oraz koszty związane z zawarciem aktów notarialnych i opłat wieczystoksięgowych. Nabywcom przysługuje prawo wyboru kancelarii notarialnej w obrębie miasta Lublina. W innym przypadku kancelaria zostanie wskazana przez organizatora przetargu. Skutkiem uchylenia się od zawarcia aktów notarialnych przez nabywców wyłonionych w wyniku przetargów jest przepadek wadiów.

Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 24 tel.746-48-44 w.36 w godz.8.00 – 15.00

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1784
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu