Przetargi - archiwum

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2012-2013

 Wólka, dnia 3 sierpnia 2012r.

 

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.10.2012.

Nazwa zadaniaDowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2012-2013

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2012-2013”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD S.A.

20-218 Lublin, ul. Hutnicza 1

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

P.W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak

24-220 Niedrzwica Duża,

Strzeszkowice Duże 311

74,81

2

GARDEN SERVICE Jacek Przybysz

21-040 Świdnik, ul. Janusza Kusocińskiego 29D

86,57

oferta odrzucona wykonawca wykluczony

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD S.A.

20-218 Lublin, ul. Hutnicza 1

100

 

  

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2012 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1120
20 września 2012 11:40 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.