Przetargi - archiwum

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa placu zabaw w miejscowości Sobianowice w ramach programu Radosna Szkoła

 

Wólka, 2 lipca 2010

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: Numer sprawy. ZP. 341/11/2010

Nazwa zadania:  Budowa placu zabaw w miejscowości Sobianowice w ramach programu Radosna Szkoła.

 

 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa placu zabaw w miejscowości Sobianowice w ramach programu Radosna Szkoła.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożona została ani jedna oferta.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2010 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1840
02 lipca 2010 12:01 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.