Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

przebudowa drogi gminnej nr 106099 Pliszczyn - Łysaków

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 106099 L Łysaków - Pliszczyn odcinek dług. 1500mb 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Działając na podstawie art.13, w związku z art.11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U nr 96 z 2003 r., poz.873 z późn.zmian.) Wójt Gminy Wólka Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 roku w zakresie : ...

zakup samochodu

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. (81)7464844, fax. (81)7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu ciężarowo-osobowego typu FURGON 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...

dostawa gruzu betonowego kruszonego

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gruzu betonowego kruszonego frakcji 0-63, przeznaczonego do remontu dróg gminnych – w ilości 400 ton. 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie...

dostawa materiałów do budowy wodociągu Pliszczyn-Łysaków

OGŁOSZENIE_ PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy wodociągu Pliszczyn - Łysaków. 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...

budowa oświetlenia drogowego Sobianowice - Bystrzyca

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego Sobianowice - Bystrzyca 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...

dowóz dzieci niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Oświatowych Placówek Specjalnych w Lublinie 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie...

remont - przebudowa drogi gminnej w Łysakowie

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na remont-przebudowę drogi gminnej nr 1006099 L odcinek dług. 480mb w miejscowości Łysaków 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie...

budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Turce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Lublin: budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w os. Borek, m. Turka SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wólka 20-258 Lublin 62, do kontaktów: Magdalena Mrzygłód, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, fax 081 7465001, e-mail: gminawolka@interia.pl....

remont - przebudowa drogi gminnej w Łuszczowie Drugim

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na remont-przebudowę drogi gminnej nr 1006107 L odcinek dług. 355mb w miejscowości Łuszczów Drugi 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone...