Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łuszczowie

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łuszczowie. 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...

termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łuszczowie

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łuszczowie. 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...

gmina

magda

budowa ulicy Bukowej w osiedlu Borek m. Turka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Osiedlu "Borek" m. Turka SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wólka, do kontaktów: Magdalena Mrzygłód, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, fax 081 7465001, e-mail: gminawolka@interia.pl 2)...

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wólka, do kontaktów: Magdalena Mrzygłód, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, fax 081 7465001, e-mail: gminawolka@interia.pl, 2) Adres,...

budowa oświetlenia w Turce

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 82 w miejscowości Turka 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu...

budowa oświetlenia drogowego w Kol. Biskupie

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w Kol. Biskupie - II etap 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...

BUDOWA CHODNIKA W TURCE

OGŁOSZENIE_ PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej Lublin – Włodawa w miejscowości Turka, na odcinku od km 0+ 501,50 do km 0+ 824,76 1. Określenie trybu zamówienia:...

budowa przepompowni wodociagowej w Sobianowicach

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę przepompowni wodociągowej w Sobianowicach 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie...

dostawa gruzu betonowego

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gruzu betonowego kruszonego frakcji 0-63, przeznaczonego do remontu dróg gminnych – w ilości 1500 ton. 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie...