Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

przebudowa budynku remizy strażackiej w Łuszczowie Pierwszym

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę budynku remizy strażackiej w Łuszczowie Pierwszym 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...

budowa oświetlenia drogowego w Łuszczowie Drugim

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Łuszczów Drugi 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...

przebudowa budynku remizy w Łuszczowie Pierwszym

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę budynku remizy strażackiej w Łuszczowie Pierwszym 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...

przebudowa drogi gminnej w Łuszczowie Drugim

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 105198L w Łuszczowie Drugim, odcinek 700mb 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...

przebudowa drogi gminnej w Łuszczowie Pierwszym

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 106107L w Łuszczowie Pierwszym, odcinek 530mb 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu...

unieważnienie przetargu

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 UNIEWAŻNIA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację drogi gminnej nr 105198L w Łuszczowie Drugim, odcinek 600mb na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 – postępowanie obarczone jest wadą...

przebudowa drogi gminnej w Rudniku

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rudnik, odcinek 440mb 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...

modernizacja drogi gminnej nr 106112L w Sobianowicach

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej nr 106112L w Sobianowicach 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie...

modernizacja drogi gminnej nr 105198L w Łuszczowie Drugim, odcinek 600m

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej nr 105198L w Łuszczowie Drugim, odcinek 600mb 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...

termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łuszczowie

Wólka, 2006-07-04 ZP.341/14/2006 INFORMACJA ZGODNIE Z ART. 92 USTAWY PZP Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1,2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych GMINA WÓLKA zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiot zamówienia termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łuszczowie...