Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprzedaż nieruchomości w Turce.

WÓJT GMINY WÓLKA ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy dz. nr 2070 Turka os. Borek Kw LU1I/00103450/9 – 871 m2 –nieruchomość niezabudowana, położona w osiedlu mieszkaniowym przy nieutwardzonej drodze gminnej, blisko drogi krajowej Lublin –Łęczna, w ulicy...

Przebudowa drogi gminnej nr 107377L w Łuszczowie Pierwszym.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 107377L w Łuszczowie Pierwszym odcinek 500m. 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZP.341/04/2007 Wólka, 2007-06-18 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUDNIKU, ODCINEK 1000mb wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku, ul. Kolejowa...

Przebudowa drogi gminnej w Rudniku, odcinek 1000mb.

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Rudniku, odcinek 1000mb. 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZP.341/03/2007 Wólka, 2007-05-10 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 106108L W ŁUSZCZOWIE PIERWSZYM wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: ”KOM-EKO” Sp. z o.o., 20-424 Lublin,ul. Wojenna 1 Uzasadnienie...

przebudowa drogi gminnej

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 106108L w Łuszczowie Pierwszym. 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz działek.

WÓJT GMINY WÓLKA ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy dz. nr 2070 Turka os. Borek Kw LU1I/00103450/9 – 871 m2 – nieruchomość niezabudowana, położona w osiedlu mieszkaniowym przy nieutwardzonej drodze gminnej, blisko drogi krajowej Lublin –Łęczna, w...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZP.341/02/2007 Wólka, 2007-03-12 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: DOSTAWA GRUZU BETONOWEGO KRUSZONEGO FRAKCJI 0-63, PRZEZNACZONEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH – W ILOŚCI 1100TON wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: ”FIRMA...

dostawa gruzu betonowego

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gruzu betonowego kruszonego frakcji 0-63, przeznaczonego do remontu dróg gminnych – w ilości 1100 ton. 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie...

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Wólka informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne: OBSŁUGA PRAWNA GMINY zostało unieważnione na podstawie: ART. 93 UST.1 P. 4. Uzasadnienie faktyczne: cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia