Przetargi - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZP.341/02/2007 Wólka, 2007-03-12 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: DOSTAWA GRUZU BETONOWEGO KRUSZONEGO FRAKCJI 0-63, PRZEZNACZONEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH – W ILOŚCI 1100TON wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: ”FIRMA...

dostawa gruzu betonowego

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gruzu betonowego kruszonego frakcji 0-63, przeznaczonego do remontu dróg gminnych – w ilości 1100 ton. 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie...

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Wólka informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne: OBSŁUGA PRAWNA GMINY zostało unieważnione na podstawie: ART. 93 UST.1 P. 4. Uzasadnienie faktyczne: cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia