Przetargi - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

przebudowa drogi gminnej nr 106099 Pliszczyn - Łysaków

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 106099 L Łysaków - Pliszczyn odcinek dług. 1500mb 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Działając na podstawie art.13, w związku z art.11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U nr 96 z 2003 r., poz.873 z późn.zmian.) Wójt Gminy Wólka Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 roku w zakresie : ...

zakup samochodu

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. (81)7464844, fax. (81)7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu ciężarowo-osobowego typu FURGON 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,...