Przetargi - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku

Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część pierwsza, gruz betonowy kruszony frakcji 0-63mm, w ilości 500 ton. Numer ogłoszenia: 40100 - 2008; data zamieszczenia: 7.02.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Informacja o ponownym wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

Wólka, 11 stycznia 2008 ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.341/09/2007. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa...