Przetargi - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

---

----

----

---

Informacja o wyborze oferty - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Turce

ZP. 341/08/2007 Wólka, 7 listopada 2007 INFORMACJA O WYBORZE OFERTYGMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pod nazwą "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Turce" wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Instalacji...

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Turce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Turce. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, fax 081 7465001. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:...

Informacja o wyborze oferty: Przebudowa drogi gminnej nr 106074L w Bystrzycy. Długość odcinka drogi 375 m.

ZP. 341/07/2007 Wólka, 17 sierpnia 2007 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 106074L w Bystrzycy. Długość odcinka drogi 375 m." wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez...

ZAWIADOMIENIE o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na przebudowę dogi gminnej nr 106074L w Bystrzycy

Wólka, 1 października 2007 ZAWIADOMIENIE Gmina Wólka informuje, że nastąpiła modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na przebudowę dogi gminnej nr 106074L w Bystrzycy (zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Modyfikacja polega na zastąpieniu podwójnego utrwalenia...

Informacja o wyborze oferty: Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2007/2008

ZP.341/06/2007 Wólka, 2007-08-17 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne pod nazwą: "Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2007/2008". wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Państwowej...