Przetargi - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

budowa kanalizacji sanitarnej w Turce II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Turce (II etap) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wólka, do kontaktów: Magdalena Mrzygłód, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, fax 081 7465001, e-mail: gminawolka@interia.pl....

budowa oświetlenia w Turce

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 82 w miejscowości Turka 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie...

BUDOWA CHODNIKA W TURCE

OGŁOSZENIE_ PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej Lublin – Włodawa w miejscowości Turka, na odcinku od km 0+200 do km 0+ 501,50 1. Określenie trybu zamówienia:...

remont - przebudowa drogi gminnej w Łuszczowie Drugim

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na remont-przebudowę drogi gminnej nr 1006107 L odcinek dług. 400mb w miejscowości Łuszczów Drugi 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone...

budowa oświetlenia drogowego w Bystrzycy

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w Bystrzycy 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą...

remont - przebudowa drogi gminnej w Łysakowie

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na remont-przebudowę drogi gminnej nr 1006099 L odcinek dług. 800mb w miejscowości Łysaków 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie...

remont - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuszczów Drugi

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na remont-przebudowę drogi gminnej nr 1006106 L odcinek dług. 800mb w miejscowości Łuszczów Drugi 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone...

urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji

przetarg z dnia 23.03.2005r. został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 p.7

urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji wraz z przeszkoleniem pracowników 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie...

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rodzaj zadania : a) organizowanie i uczestniczenie zawodników z terenu gminy Wólka w rozgrywkach lokalnych, ponadlokalnych oraz innych imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego b) promocja...