Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Modernizacja dróg gminnych: nr 106074L w Bystrzycy odcinek 625m i nr 105198L w Łuszczowie Drugim odcinek 730m

Modernizacja dróg gminnych: nr 106074L w Bystrzycy odcinek 625m i nr 105198L w Łuszczowie Drugim odcinek 730m

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY -Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część pierwsza, gruz betonowy kruszony frakcji 0-63mm, w ilości 500 ton

ZP. 341/01/2008 Wólka, 13 marca 2008 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pod nazwą: "Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część pierwsza, gruz betonowy kruszony frakcji 0-63mm, w ilości 500 ton" wybrano...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część druga, kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 1500 ton

ZP. 341/02/2008 Wólka, 13 marca 2008 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pod nazwą: "Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część druga, kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 1500 ton" wybrano do...

Przetarg nieograniczony: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część druga, kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 1500 ton

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część druga, kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 1500 ton Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 40629 - 2008; data zamieszczenia: 28.02.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku

Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część pierwsza, gruz betonowy kruszony frakcji 0-63mm, w ilości 500 ton. Numer ogłoszenia: 40100 - 2008; data zamieszczenia: 7.02.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Informacja o ponownym wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

Wólka, 11 stycznia 2008 ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.341/09/2007. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa...

Informacja o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

Wólka, 21 grudnia 2007 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.341/09/2007. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 1 Prawa zamówień...

Informacja o wyborze oferty - Dostawa materiałów do budowy ulicy Klonowej w osiedlu Borek

ZP. 341/11/2007 Wólka, 19 grudnia 2007 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dotyczącego zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa materiałów do budowy ulicy Klonowej w osiedlu Borek” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: EL-SAN ul....

Odpowiedź na pytania do SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

10-12-2007 Zgodnie z art. 38 Prawa Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania, zadane przez Wykonawcę dnia 7 grudnia 2007 zamieszczamy stosowne odpowiedzi: Pytanie 1: Czy w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) wadium na mocy udzielonego pełnomocnictwa...