Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

renowacja kolektora sanitarnego TR 800 Turka-Hajdów odcinek od studni S3 do S1 - 134mb

przetarg na renowację odcinka kolektora z rur betonowych o śr. 800 metodą reliningu krótkimi odcinkami rur. Przetarg o wartości poniżej 30 000 euro. Osoba do kontaktów z oferentami: Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60 Termin składania ofert upływa dnia 02.04.2003r. o godz. 11.00