Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji

przetarg z dnia 23.03.2005r. został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 p.7

urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji wraz z przeszkoleniem pracowników 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie...

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rodzaj zadania : a) organizowanie i uczestniczenie zawodników z terenu gminy Wólka w rozgrywkach lokalnych, ponadlokalnych oraz innych imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego b) promocja...

zakup sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą...

wyposażenie Gminnego Centrum Informacji

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie Gminnego Centrum Informacji 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą...

DOSTAWA GRUZU BETONOWEGO KRUSZONEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH

OGŁOSZENIE_ PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gruzu betonowego kruszonego frakcji 0-63, przeznaczonego do remontu dróg gminnych – w ilości 2000 ton. 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie...

dostawa i montaż sprzętu sportowego w sali gimnastycznej przy szkole w Pliszczynie

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu sportowego w sali gimnastycznej przy szkole w Pliszczynie 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie...

Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Szk.Podst. w Pliszczynie

OGŁOSZENIE_ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę kotłowni olejowej na gazową w Szkole Podstawowej w Pliszczynie. 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu...

dokończenie budowy budynku Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na dokończenie budowy budynku Urzędu Gminy 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą...

remont-przebudowa drogi gminnej w Łuszczowie Drugim

OGŁOSZENIE _ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60.000 EURO Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001 ogłasza przetarg nieograniczony na remont-przebudowę drogi gminnej nr 1006106 L (stary nr 2275014) odcinek dług. 690mb w miejscowości Łuszczów Drugi 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie...