Przetargi - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały - drugi przetarg

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały - drugi przetarg

lampa_bok

Odpowiedź na zapytanie do siwz -Przetarg nieograniczony na Budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupie-Kolonia III-etap i dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy ul. Jaśminowej i Konwaliowej w Turce

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania, zadane przez Wykonawcę dnia 14-04-2008, Zamawiający informuje:

Przetarg nieograniczony -Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 727 w Pliszczynie - odcinek 324,2m

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 727 w Plisz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupie-Kolonia III-etap i dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy ul. Jaśminowej i Konwaliowej w Turce

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupie-Kolonia III-etap i dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy ul. Jaśminowej i Konwaliowej w Turce Numer ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych: 67781 - 2008; data zamieszczenia: 03.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Modernizacja dróg gminnych: nr 106074L w Bystrzycy odcinek 625m i nr 105198L w Łuszczowie Drugim odcinek 730m

Modernizacja dróg gminnych: nr 106074L w Bystrzycy odcinek 625m i nr 105198L w Łuszczowie Drugim odcinek 730m

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY -Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część pierwsza, gruz betonowy kruszony frakcji 0-63mm, w ilości 500 ton

ZP. 341/01/2008 Wólka, 13 marca 2008 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pod nazwą: "Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część pierwsza, gruz betonowy kruszony frakcji 0-63mm, w ilości 500 ton" wybrano...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część druga, kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 1500 ton

ZP. 341/02/2008 Wólka, 13 marca 2008 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pod nazwą: "Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część druga, kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 1500 ton" wybrano do...

Przetarg nieograniczony: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część druga, kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 1500 ton

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część druga, kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 1500 ton Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 40629 - 2008; data zamieszczenia: 28.02.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...