Przetargi - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

Wólka, 21 grudnia 2007 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.341/09/2007. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 1 Prawa zamówień...

Informacja o wyborze oferty - Dostawa materiałów do budowy ulicy Klonowej w osiedlu Borek

ZP. 341/11/2007 Wólka, 19 grudnia 2007 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY GMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dotyczącego zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa materiałów do budowy ulicy Klonowej w osiedlu Borek” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: EL-SAN ul....

Odpowiedź na pytania do SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

10-12-2007 Zgodnie z art. 38 Prawa Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania, zadane przez Wykonawcę dnia 7 grudnia 2007 zamieszczamy stosowne odpowiedzi: Pytanie 1: Czy w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) wadium na mocy udzielonego pełnomocnictwa...

Stawka podatku VAT przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały.

07-12-2007 Dotyczy: Stawka podatku VAT przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały. Zgodnie z art. 38 Prawa Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania, zadane przez Wykonawcę dnia 7 grudnia 2007 zamieszczamy stosowne...

Nowa stawka VAT -Odpowiedź na pytania do SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

05-12-2007 Dotyczy: Nowa stawka podatku VAT przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały. W związku ze zgodą Unii Europejskiej z dnia 4 grudnia 2007r. na zachowanie obniżonej stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym oraz wynikającymi z...

Odpowiedź na pytania do SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

30 listopada 2007 Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania, zadane przez Wykonawców dnia 28 i 29 listopada 2007 zamieszczamy stosowne odpowiedzi: Pytanie: Jaki udział % ma infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu przy wykonywaniu powyższej inwestycji? Odpowiedź: Odpowiedź...

Odpowiedź na pytania do SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania zadane przez jednego z Wykonawców dnia 27-11-2007 zamieszczamy stosowne odpowiedzi: Pytanie: Prosimy o podanie procentowego udziału infrastruktury towarzyszącej związanej z budownictwem mieszkaniowym oraz przemysłowym na inwestycji będącej przedmiotem...

Odpowiedź na pytania do SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych W odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania zadane przez jednego z Wykonawców dnia 23-11-2007 zamieszczamy stosowne odpowiedzi: Pytanie 1 Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające...

Informacja o ponownym wyborze oferty -Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Turce

ZP. 341/08/2007 Wólka, 21 listopada 2007 INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTYGMINA WÓLKA informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pod nazwą "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Turce" Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy i wycofał...