Przetargi - archiwum (2003)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową drogi gminnej

wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową drogi gminnej Kol. Świdnik Mały - Świdnik Duży II (Stara Wieś) - 1220mb Pożądany termin wykonania - 15.10.2003r. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. Termin składania ofert - do dnia 26.09.2003r. do godz. 11.00, otwarcie tego samego dnia o godz. 11.15. Kryterium oceny...

dowóz dzieci do gimnazjum w roku szk. 2003/2004

Urząd Gminy w Wólce ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci z terenu gminy do Gimnazjum w Pliszczynie. Warunki dla oferentów: - posidają przynajmniej 4 sprawne autobusy o ilości miejsc siedzących 39+12 stojących - posiadają min. 5 letnie doświadczenie w przewozie osób - zapewnią specjalną linię dowozu tylko dla dzieci przewożonych...

budowa oświetlenia drogowego w Sobianowicach

budowa oświetlenia przy drodze powiatowej - 7 słupów, zasilanie kablowe i sterowanie Pożądany termin realizacji - 31.08.2003r. Składanie ofert - do 18.08.2003r. do godz. 9.00 kryterium oceny ofert - cena 100% Materiały przetargowe oraz informcje - P. Magdalena Mrzygłód tel. (81) 751 00 60

budowa oświetlenia drogowego w Łuszczowie

budowa oświetlenia drogowego w Łuszczowie - 9 słupów, zasilanie kablowe, sterowanie Pożądany termin realizacji - 08.09.2003r. Składanie ofert do dnia 18.08.2003r. do godz. 9.00 kryterium oceny ofert - cena 100% Materiały przetargowe oraz informacje - P. Magdalena Mrzygłód tel. (81)751 00 60

budowa oświetlenia drogowegow Kol. Świdnik Mały

budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Kol. Świdnik Mały- 10 słupów Pożądany termin realizacji - 08.09.2003r. Składanie ofert - do dnia 18.08.2003r. kryterium oceny ofert - cena 100% Materiały przetargowe oraz informacje - P. Magdalena Mrzygłód tel. (81) 751 00 60

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNIK

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE - ODCINEK O DŁUG. 812,12M WRAZ ZE ZJAZDAMI NA DROGI GRUNTOWE TERMIN REALIZACJI - 30.10.2003R. TERMIN SKŁADANIA OFERT - 22.08.2003R. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA ODEBRAĆ U P. MAGDALENY MRZYGŁÓD TEL. 751 00 60. CENA SPECYFIKACJI 20 ZŁ+22% vat

budowa chodnika w Łuszczowie

chodnik z kostki brukowej odcinek od km 0+890 do km 1+092,25, szer. chodnika 2,00m oferty należy składać do dnia 12.05.2003r. do godz. 12.00, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 12.15 materiały przetargowe można odebrać w referacie budownictwa w godzinach 8.00 do 15.00 u P. Magdaleny Mrzygłód tel. 751 00 60

dokończenie budowy budynku Urzędu Gminy

przetarg obejmuje roboty wykończeniowe wewnętrzne i roboty instalacyjne oraz elewacje ofert należy składać do dnia 28.05.2003r. do godz. 13.00, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 13.15 Materiały przetargowe w cenie 50zł +VAT do odebrania w referacie budownictwa u P. Magdaleny Mrzygłód tel. 751 00 60

renowacja kolektora sanitarnego TR 800 Turka-Hajdów odcinek od studni S3 do S1 - 134mb

przetarg na renowację odcinka kolektora z rur betonowych o śr. 800 metodą reliningu krótkimi odcinkami rur. Przetarg o wartości poniżej 30 000 euro. Osoba do kontaktów z oferentami: Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60 Termin składania ofert upływa dnia 02.04.2003r. o godz. 11.00