Komunikaty - archiwum

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 1330 w Turce.

                              

 

 

 

                                       WÓJT GMINY WÓLKA

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   stanowiącej własność gminy

 

dz. nr 1330 ,Turka , Kw LU1I/00103450/94900 m2

        nieruchomość niezabudowana, położona wśród pól ,przy nieutwardzonej drodze

gminnej, wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich, niezagospodarowana

przeznaczona pod uprawy polowe

cena wywoławcza – 16.000,00 zł.

wadium w wys. – 1.600,00zł.

 

Ze względu na przeznaczenie rolne zwolniona z podatku VAT.

W wyznaczonym terminie nie złożono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Przetarg odbędzie się dn. 20 maja  2008r. o godz. 11.00 w siedzibie UG Wólka .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w podanej wysokości   na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do  16 maja   2008r.

 

Nabywca nieruchomości wyłoniony w przetargu pokrywa koszty jej wyznaczenia w terenie oraz koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i opłat wieczystoksięgowych. Nabywcy przysługuje prawo wyboru kancelarii notarialnej w obrębie miasta Lublina.  W innym przypadku kancelaria zostanie wskazana przez organizatora przetargu. Skutkiem uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez nabywcę wyłonionego w wyniku przetargu jest przepadek wadium.

 

Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 24 tel.746-48-44 w.36 w godz.8.00 – 15.00

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2660
09 kwietnia 2008 14:25 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumnetu.