Komunikaty - archiwum

Przetarg ograniczony na sprzedaż działki 2619/1 w Turce.

Wójt

Gminy Wólka

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wólka

 

        dz. nr 2619/1, pow.5231m2  , Turka os. Borek ul. Grabowa , gm.Wólka, powiat Lublin woj.Lubelskie Kw  LU1I/00103450/9

     – nieruchomość niezabudowana, położona w osiedlu mieszkaniowym, przy nieutwardzonej drodze gminnej , w ulicy sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć gazowa w bezpośrednim sąsiedztwie działki, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami , wolna od obciążeń, termin zagospodarowania nieruchomości  wynosi 4 lata.

-  cena wywoławcza – 784.650,00 zł.

-  wys. wadium -      80.000,00 zł.

 

Do ceny wynegocjowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 

Przetarg odbędzie się dn. 17 czerwca  2008r. o godz. 12.00 w siedzibie UG Wólka – Jakubowice Murowane – pok 24.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką w podanej wysokości  na konto BPS.S.A. O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016 . Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2008r. oraz  zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w tym samym terminie. Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty stwierdzające jednoznacznie,  aktualne prowadzenie działalności z zakresu realizacji budownictwa mieszkaniowego. Ograniczenie przetargu wynika z przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku w sprawie przysługującego pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

 

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjnego jej wyznaczenia w terenie oraz zawarcia aktu notarialnego. Nabywcy przysługuje prawo wyboru kancelarii notarialnej w obrębie Miasta Lublina. w innym przypadku kancelaria notarialna zostanie wskazana przez organizatora przetargu .Skutkiem uchylenia się  od zawarcia umowy przez nabywcę wyłonionego  w wyniku przetargu jest przepadek wadium.

 

Dodatkowe informacje : UG Wólka pok.24 tel. 746-48-44 w.36 w godz.8.00 – 15.00

                                         

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2792
09 kwietnia 2008 14:23 (Ewa Mazurek) - Zmiana treści dokumnetu.
09 kwietnia 2008 14:21 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumnetu.