Komunikaty - archiwum

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Wólka przeznaczonych do sprzedaży

1.oznaczenie nieruch. - dz.nr 1330, Turka Kw LU1I/00103450/9
2.pow. nieruch. - 4900m2
3.opis nieruch. – działka położona przy drodze gminnej w obszarze upraw polowych, nie zagospodarowana
4.przezn.nieruchomości - uprawy polowe
5.termin zagospodarowania – 3 lata
6.cena nieruchomości – 16.000.00 zl.
7.forma sprzedaży – przetarg ustny nieograniczony


1. oznaczenie nieruch. - dz. nr 2619/1, Turka Kw LU1I/00103450/9
2. pow. nieruch. – 5231m2
3. opis nieruch. – nieruchomość położona w obszarze zurbanizowanych
terenów budowlanych, w osiedlu mieszkaniowym BOREK
przy ul.Grabowej
4. przezn. nieruch.- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami
5. termin zagospodarowania – 4 lata
6. cena nieruchomości – 784.650.00 zł
7. forma sprzedaży – ustny przetarg ograniczony dla podmiotów których
przedmiotem działalności jest realizacja budownictwa
mieszkaniowego.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości upływa dn.04 kwietnia 2008r.


Dodatkowe informacje UG Wólka tel.746-48-44 wewn.36 w godz. 8.00-15.00


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2712
05 marca 2008 00:35 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu