Komunikaty - archiwum

Wójt Gminy Wólka niniejszym ogłasza nabór osób chętnych na pełnienie funkcji RACHMISTRZA do Powszechnego Spisu Rolnego 2010

 

Wólka, dnia 31.05.2010 r.

 

R.OŚ. 0230/05/2010

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Wólka niniejszym ogłasza nabór osób chętnych na pełnienie funkcji RACHMISTRZA do

 

Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

 

Chętni powinni spełniać następujące warunki :

-   ukończone 18 lat,

 -   posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

-         być sprawnym fizycznie,

-         posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego 

    nawiązywania kontaktów,

-         posiadać zdolność obsługi komputera,

-         posiadać znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,

-         korzystać w pełni z praw publicznych,

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         ze względów organizacyjnych zamieszkiwać lub pracować na terenie gminy Wólka.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rachmistrza winny złożyć wniosek – podanie o przyjęcie na w/w funkcję w sekretariacie tutejszego Urzędu do dnia 15 czerwca 2010 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                   Wójt Gminy Wólka

                                                                     Włodzimierz Hofa

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2010 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2638
31 maja 2010 15:05 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu.