Komunikaty - archiwum

WÓJT GMINY WÓLKA Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy

WÓJT GMINY WÓLKA

Ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości   stanowiącej własność gminy

 

Nieruchomość objęta przetargiem oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Rudnik nr 498 , pow.2757 m2, Kw LU1I/00218420/9

 

        nieruchomość niezabudowana, przylegająca z dwu stron do nieutwardzonej drogi gminnej, położona w centrum miejscowości graniczącej bezpośrednio z m. Lublin,

 wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich, przeznaczona pod teren zabudowy zagrodowej i poszerzenie drogi gminnej.

Dostępne media: w, en, t ,g  

Cena wywoławcza – 300.000,00 zł. netto

Wadium w wys. – 30.000,00zł.

Termin zagospodarowania - 3 lata

 

 

W wyznaczonym terminie nie złożono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Przetarg odbędzie się dn. 01 czerwca  2010r. o godz. 10.00 w siedzibie UG Wólka .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką w podanej wysokości   na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do  28 maja   2010r.

 

Nabywca nieruchomości wyłoniony w przetargu pokrywa koszty jej wyznaczenia w terenie oraz koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i opłat wieczystoksięgowych.

 Nabywcy, który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny brutto, oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Wójta Gminy miejscu celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje  roszczenie o jej nabycie , a wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Wólka może odwołać ;przetarg w uzasadnionym przypadku.

 

Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 24 tel.746-48-44 w.36 w godz.8.00 – 15.00

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2010 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2180
28 kwietnia 2010 10:02 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu.