Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na sprzedaż działki nr 712/1 w Pliszczynie

Wójt Gminy Wólka ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Wólka – dz. nr 712/1, Pliszczyn , Kw 177036 o pow. 2300 m2 – nieruchomość niezabudowana, położona przy utwardzonej drodze powiatowej, w terenie uzbrojonym , częściowo ogrodzona -...

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Wólka podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej. Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. ...