Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - działka nr 2070 w Turce

Wójt Gminy Wólka ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wólka – dz. nr 2070, pow.871m2 , Turka os. Borek ul. Modrzewiowa , – Kw LU1I/00103450/9 – nieruchomość niezabudowana, położona w osiedlu mieszkaniowym, przy nieutwardzonej...

Konkurs na realizację zadania : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2007 r.

Wójt Gminy Wólka Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. nr 96 , poz.873 z późn. zmian.) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku . 1.Rodzaj zadania...

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Bystrzycy

WÓJT GMINY WÓLKA ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wólka 1. - dz.nr 160/2, Bystrzyca Kw 238417 - 16134m2 - nieruchomość niezabudowana położona przy nieutwardzonej drodze gminnej, użytkowana rolniczo ,przeznaczona pod uprawy polowe ...

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Wólka podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wólka przeznaczonych do sprzedaży . Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby...

przetarg na działkę w Pliszczynie

WÓJT GMINY WÓLKA ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wólka 1. - dz.nr 712/1, Pliszczyn Kw 177036 - 2300m2 - nieruchomość niezabudowana położona przy utwardzonej drodze powiatowej, w dolinie rzeki Ciemięgi , nie użytkowana ,przeznaczona...

Piąty przetarg nieograniczony na sprzedaż dziuałek

W Ó J T GMINY WÓLKA ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wólka: 1.– dz. nr 2918 Turka os. Borek Kw 103450 – 262 m2 – nieruchomość niezabudowana, położona w osiedlu mieszkaniowym przeznaczona pod mieszkalnictwo...

ogłoszenie o odwołaniu przetargu

W związku z informacją uzyskaną przez Urząd Gminy o zmianach w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego polegających na tym,że dz. nr 60 o pow. 1900m2 położona w Turce zostanie częściowo przeznaczona pod drogę zbiorczą - odwołuje się przetarg na jej sprzedaż ogłoszony w dniu 22 listopada 2006r.

SPRZEDAŻ DZIAŁKI W PLISZCZYNIE.

Wójt Gminy Wólka ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Wólka – dz. nr 712/1, Pliszczyn , Kw 177036 o pow. 2300 m2 – nieruchomość niezabudowana, położona przy utwardzonej drodze powiatowej, w terenie uzbrojonym , częściowo ogrodzona -...

Trzeci przetarg nieograniczony.

W Ó J T GMINY WÓLKA ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wólka: 1. - dz.nr 60, Turka Kw 103450 - 1900m2 - nieruchomość niezabudowana położona przy drodze krajowej Lublin –Włodawa w osiedlu domków jednorodzinnych, przeznaczona...

Przetarg na sprzedaż działki nr 712/1 w Pliszczynie.

Wójt Gminy Wólka ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Wólka – dz. nr 712/1, Pliszczyn , Kw 177036 o pow. 2300 m2 – nieruchomość niezabudowana, położona przy utwardzonej drodze powiatowej, w terenie uzbrojonym , częściowo ogrodzona -...