Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat o bezpłatnym doradztwie na temat aplikowania o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań: Małe projekty, Tworzenie i rozwój .....

Wszystkie osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat aplikowania o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań: Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” zapraszamy do korzystania...

Przetarg ograniczony na sprzedaż działki 2619/1 w Turce.

Wójt Gminy Wólka ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wólka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Wólka przeznaczonych do sprzedaży 1.oznaczenie nieruch. - dz.nr 1330, Turka Kw LU1I/00103450/9 2.pow. nieruch. - 4900m2 3.opis nieruch. – działka położona przy drodze gminnej w obszarze upraw polowych, nie zagospodarowana 4.przezn.nieruchomości - uprawy polowe 5.termin zagospodarowania...

Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.

Wójt Gminy Wólka Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. nr 96 , poz.873 z późn. zmian.) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku . 1.Rodzaj zadania...