Komunikaty - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs na realizację zadania : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2007 r.

Wójt Gminy Wólka Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. nr 96 , poz.873 z późn. zmian.) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku . 1.Rodzaj zadania...

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Bystrzycy

WÓJT GMINY WÓLKA ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wólka 1. - dz.nr 160/2, Bystrzyca Kw 238417 - 16134m2 - nieruchomość niezabudowana położona przy nieutwardzonej drodze gminnej, użytkowana rolniczo ,przeznaczona pod uprawy polowe ...

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Wólka podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wólka przeznaczonych do sprzedaży . Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby...

przetarg na działkę w Pliszczynie

WÓJT GMINY WÓLKA ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wólka 1. - dz.nr 712/1, Pliszczyn Kw 177036 - 2300m2 - nieruchomość niezabudowana położona przy utwardzonej drodze powiatowej, w dolinie rzeki Ciemięgi , nie użytkowana ,przeznaczona...