Komunikaty - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Piąty przetarg nieograniczony na sprzedaż dziuałek

W Ó J T GMINY WÓLKA ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wólka: 1.– dz. nr 2918 Turka os. Borek Kw 103450 – 262 m2 – nieruchomość niezabudowana, położona w osiedlu mieszkaniowym przeznaczona pod mieszkalnictwo...

ogłoszenie o odwołaniu przetargu

W związku z informacją uzyskaną przez Urząd Gminy o zmianach w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego polegających na tym,że dz. nr 60 o pow. 1900m2 położona w Turce zostanie częściowo przeznaczona pod drogę zbiorczą - odwołuje się przetarg na jej sprzedaż ogłoszony w dniu 22 listopada 2006r.

SPRZEDAŻ DZIAŁKI W PLISZCZYNIE.

Wójt Gminy Wólka ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Wólka – dz. nr 712/1, Pliszczyn , Kw 177036 o pow. 2300 m2 – nieruchomość niezabudowana, położona przy utwardzonej drodze powiatowej, w terenie uzbrojonym , częściowo ogrodzona -...

Trzeci przetarg nieograniczony.

W Ó J T GMINY WÓLKA ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wólka: 1. - dz.nr 60, Turka Kw 103450 - 1900m2 - nieruchomość niezabudowana położona przy drodze krajowej Lublin –Włodawa w osiedlu domków jednorodzinnych, przeznaczona...

Przetarg na sprzedaż działki nr 712/1 w Pliszczynie.

Wójt Gminy Wólka ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Wólka – dz. nr 712/1, Pliszczyn , Kw 177036 o pow. 2300 m2 – nieruchomość niezabudowana, położona przy utwardzonej drodze powiatowej, w terenie uzbrojonym , częściowo ogrodzona -...

Przetarg na sprzedaż działki nr 712/1 w Pliszczynie

Wójt Gminy Wólka ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Wólka – dz. nr 712/1, Pliszczyn , Kw 177036 o pow. 2300 m2 – nieruchomość niezabudowana, położona przy utwardzonej drodze powiatowej, w terenie uzbrojonym , częściowo ogrodzona -...