Komunikaty - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Wólka podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej. Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. ...