Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która jest użytkownikiem wyrobów zawierających azbest jest obowiązana sporządzić i przedłożyć Wójtowi Gminy Wólka informację zawierającą dane o ilości azbestu i jego lokalizacji. Formularz lokalizacji...