Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy.

Wólka, dnia 29-03-2017r.

Numer sprawy: RI.271.1.16.2017.TM

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania:  Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy.

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 11.2017 Wójta Gminy Wólka z dnia 7 lutego 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznego dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych nie przekraczających 30.000 EURO w Urzędzie Gminy Wólka Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:  „Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona w postępowaniu - spełniająca wymagania zamawiającego..

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

E95

ON

       

Wykonawca

średnia cena z lutego [zł]

rabat [%]

średnia cena z uwzględnieniem rabatu [zł]

średnia cena z lutego [zł]

rabat [%]

średnia cena z uwzględnieniem rabatu [zł]

termin płatności [dni]

punkty za cenę

punkty za termin płatności

punktacja łączna

PKN ORLEN S.A.,

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

4,64

 1,50   

4,57

4,54

1,5

4,4719

21

99

0,44

99,44

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2017 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 554
29 marca 2017 12:53 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
29 marca 2017 12:52 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [wybor_oferty__dostawa_paliwa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 marca 2017 12:39 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)