Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

Odpowiedź na zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia - Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Jakubowice Murowane, 24-03-2017r.

RI.271.1.16.2017.TM

Odpowiedź na zapytanie

do postępowania o udzielenie zamówienia

o wartości poniżej 30 tys euro.

 

Dotyczy: Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy.

 

Zamawiający informuje, że dnia 23-03-2017r. otrzymał drogą elektroniczną od wykonawcy zapytania dotyczące warunków realizacji zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

„1. W odniesieniu do zapisów zaproszenia do złożenia oferty, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

Pytanie związane jest z zapisem par 2 ust. 6 projektu umowy”.

Odpowiedź.

Zamawiający zaakceptuje taką sytuację pod warunkiem, że inna stacja paliw spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego.

 

Pytanie nr 2.

„Czy Zamawiający wyraża zgodę, na usuniecie zapisu z par 6 ust. 4 zdanie ostatnie, gdyż w przypadku dokonywania transakcji przy użyciu karty paliwowej wydanej na imię i nazwisko użytkownika, wpis na załączniku do fv i zestawieniu transakcji dotyczy tankowanego pojazdu/urządzenia/kanistra?

Odpowiedź.

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę.

 

Pytanie nr 3.

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w par 8, adekwatnego do wskazanego w par 8 ust. 1, ale działającego na korzyść Wykonawcy?”

Odpowiedź.

Zamawiający nie wprowadzi zmiany w tym zakresie.

 

Zmiany, na które zamawiający wyraził zgodę zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji umowy przed podpisaniem. Zamawiający informuje jednocześnie, że poprawił oczywistą omyłkę pisarska w formularzu ofertowym zastępując rok 2016 rokiem 2017.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2017 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 414
24 marca 2017 12:02 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_po_poprawce.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2017 12:00 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)