Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

Jakubowice Murowane, 20.03.2017 r.

 

Dot. złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

W związku z pytaniem zadanym przez jednego z potencjalnych wykonawców zamówienia 
Gmina Wólka informuje:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności z 21 dni na 14 dni od daty wystawienia faktury”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności na 14 dni od daty wystawienia faktury.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2017 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Zatorska
Ilość wyświetleń: 403
20 marca 2017 12:02 (Karolina Zatorska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)