Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Jakubowice Murowane, 15.03.2017 r.

 

Dot. złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

W związku z pytaniem zadanym przez jednego z potencjalnych wykonawców zamówienia
Gmina Wólka informuje:

  1. Zmienia się załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Zestawienie ilościowo-wartościowe.
  2. W zapytaniu ofertowym skreśla się pkt. 14
  3. W zapytaniu ofertowym pkt 15 otrzymuje brzmienie:  

„Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich dostarczenia przez Zamawiającego”

  1. W zapytaniu ofertowym pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„Znaczek pocztowy zastąpiony będzie pieczątką wykonaną na koszt Zamawiającego”   

 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami przedłuża się termin składania ofert do 24.03.2017 r.  

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2017 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Zatorska
Ilość wyświetleń: 441
15 marca 2017 15:28 (Karolina Zatorska) - Dodanie załącznika [zestawienie_ilosciowowartosciowe_z_15032017_r.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2017 15:28 (Karolina Zatorska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)