Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty

Działając na podstawie Zarządzenia nr 11.2017 Wójta Gminy Wólka z dnia 7 lutego 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznego dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych nie przekraczających 30.000 EURO w Urzędzie Gminy Wólka Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zamówienia...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka

Wólka, dnia 22-05-2017r. Numer sprawy: RI.271.1.24.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka. Działając...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka

Wólka, 11 maja 2017 20-258 Lublin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nazwa zadania: Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka I. Tryb postępowania: Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy.

Wólka, dnia 29-03-2017r. Numer sprawy: RI.271.1.16.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. Działając na podstawie Zarządzenia nr 11.2017 Wójta Gminy Wólka...