Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka

Wólka, 11 maja 2017 20-258 Lublin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nazwa zadania: Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka I. Tryb postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy.

Wólka, dnia 29-03-2017r. Numer sprawy: RI.271.1.16.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. Działając na podstawie Zarządzenia nr 11.

Odpowiedź na zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia - Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Jakubowice Murowane, 24-03-2017r. RI.271.1.16.2017.TM Odpowiedź na zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys euro. Dotyczy: Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. Zamawiający informuje, że dnia 23-03

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

Jakubowice Murowane, 20.03.2017 r. Dot. złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym W związku z pytaniem zadanym przez jednego z potencjalnych wykonawców zamówienia Gmina Wólka informuje: Pytanie nr 1:

Zaproszenie do złożenia oferty na bezgotówkową sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Zaproszenie do złożenia oferty na bezgotówkową sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy Opis przedmiotu zamówienia oraz stawiane wymagania: - planowana ilość paliwa przez 12 miesięcy: ON około 22000L, E95 około 3500L. (maksymalna łączna wartość zakupionego paliwa nie może przekroczyć 125

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Jakubowice Murowane, 15.03.2017 r. Dot. złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym W związku z pytaniem zadanym przez jednego z potencjalnych wykonawców zamówienia Gmina Wólka informuje: Zmienia się załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Zestawienie ilościowo-wartościowe. W...